Έμφυλα υποκείμενα, κουήρ συλλογικότητες στους κινηματικούς χώρους (2000-2015) – Κατάληψη Φάμπρικα Υφανέτ

Download here! - Downloads: 145 - Plays: 19

Εκδήλωση-συζήτηση: Έμφυλα υποκείμενα κουήρ συλλογικότητες στους κινηματικούς χώρους (2000-2015)

Ιστορίες για το κοινωνικό τραύμα και τη συλλογική μνήμη από remnants

Ηχογραφήθηκε στην Φάμπρικα Υφανέτ στις 4.1.2020

Βρείτε το κάλεσμα εδώ