Της φυλακής… χωρίς σκιά

Download here! - Downloads: 2 - Plays: 11

διαβάστηκαν δύο ποίηματα που γράφτηκαν στις Φυλακές Διαβατών τον Οκτώβρη του 2006