Όταν η κοκκινοσκουφίτσα έφαγε το λύκο #42 – ΠΕΡΙΟΔΟΣ.

https://www.youtube.com/watch?v=hc-mEXEumy0 https://www.globalcitizen.org/en/content/pad-man-film-shortlisted-for-oscars/ https://medium.com/the-establishment/yes-trans-women-can-get-period-symptoms-e43a43979e8c https://www.self.com/story/male-period-trans-model-kenny-jones https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/05/five-activists-breaking-taboos-around-menstruation/ https://www.bustle.com/p/6-period-taboos-we-still-need-to-talk-about-13185809 https://helloclue.com/articles/culture/how-did-menstruation-become-taboo https://helloclue.com/articles/culture/36-superstitions-about-periods-from-around-world https://iwhc.org/2016/03/blood-sweat-and-tears-how-menstruation-holds-women-and-girls-back/ https://redschool.net/13-powerful-reasons-love-period-menstrual-cycle-part-1/ https://www.myjewishlearning.com/article/menstruation-and-family-purity-taharat-ha-mishpacha/ https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_and_menstruation https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07399338609515719?journalCode=uhcw20

Read more