«Από την καθεστωτική πληροφόρηση, στο καθεστώς της πληροφορίας & η ανάγκη για την αυτοδιαχείρισή της.»

Η εισήγηση της συνέλευσης του 1431am στην εκδήλωση που έγινε στις 21/5/2011 στα πλαίσια του διημέρου για τα 10 χρόνια του σταθμού.